Vyučtování a platby

Bankovní spojení

číslo účtu 7355596001/5500 Raiffeisenbank a.s.

Úhrada služeb

  Způsoby úhrady faktury
trvalý příkaz
účet č. 7355596001/5500
Při zřizování trvalého příkazu použijte jako variabilní symbol číslo smlouvy.
(Číslo smlouvy naleznete na předávacím protokolu o montáži nebo na smlouvě, která s Vámi byla sepsána. Vzor předávací protokol, vzor smlouvy)
jednorázový příkaz
účet č. 7355596001/5500 (variabilní symbol: číslo faktury nebo číslo smlouvy)
inkasem
Povolte nastavení inkasa ve vaší bance a nastavte limit pro platbu a frekvenci dle výše pravidelné faktury (raději s rezervou). UPOZORNĚNÍ: Potvrzení o nastavení inkasa v bance nám prosím zašlete e-mailem nebo poštou.
SIPO
Tento způsob úhrady neprovádíme.
poštovní složenkou
Použijte poštovní složenku typu A (na účet)
hotovostí
Tento způsob úhrady již neprovádíme.

Hledáte radu ohledně vyúčtování a plateb?

 • Jak obdržím fakturu?

Veškerá komunikace s námi vedená elektronicky. Všechny informace, faktury i upomínky za služby posíláme na mail, který nám uvedete jako kontaktní. Pokud vyžadujete informace pozemní poštou, zašlete požadavek na fakturace@rps.cz. Služba zasílání informací pozemní poštou je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

 • Kde naleznu číslo smlouvy?

Číslo smlouvy naleznete na předávacím protokolu o montáži. (vzor zde)
Číslo smlouvy naleznete na smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, která s vámi byla sepsána. (vzor zde)

 • Jaké jsou termíny platby za službu?

Termíny platby jsou dle dohody roční, půlroční, čtvrtletní a měsíční.

 • Lze využít nějakou slevu?

za roční platbu: Pokud se rozhodnete zaplatit na celý rok dopředu, pak máte měsíc slevu a platíte tedy jen 11 měsíců tarifu místo 12 měsíců.
při stěhování: Pokud se stěhujete, rádi přípojku přesuneme s vámi, pokud je v dané lokalitě připojení od nás možné. V této situaci můžete využít 50% slevu na práci techniků na novém místě.
věrnostní program: Zákazník využívající bez přerušení některou naši službu po dobu delší jak 12 měsíců, může požádat o slevu na připojení.
U tarifů GARANT ve výši 500Kč z ceny paušálu nebo navýšení rychlosti odpovídající této částce (platí od kapacity linky 6/6Mbit a výše)
U tarifů DSL STANDARD ve výši 500Kč z ceny paušálu nebo navýšení rychlosti odpovídající této částce (platí od kapacity linky 9/2Mbit a výše)
U tarifů TOP ve výši 1000Kč z ceny paušálu nebo navýšení rychlosti v této částce
Upozornění: Sleva nebude přiznána automaticky, zákazník o ni musí písemně požádat a poskytovatel si vyhrazuje právo posoudit přiznání této slevy dle vlastního uvážení (počet podružných přípojek, platební morálka zákazníka, technické vybavení apod.)

 • Co jsou to internetové prázdniny?

Zákazník využívající našich služeb si může požádat o tzv. internetové prázdniny - přerušení poskytování služby na dobu max. 2 měsíců. Na tuto dobu mu bude pozastavena fakturace a minimální doba využívání služby bude o tuto dobu prodloužena.

 • Co je to dočasné přerušení poskytování služby?

Zákazník využívající našich služeb si může požádat o tzv. dočasné přerušení poskytování služby na dobu max. 6 měsíců (odjezd do zahraničí apod.) Na tuto dobu mu bude pozastavena fakturace a minimální doba využívání služby bude o tuto dobu prodloužena. Uhradí pouze pronájem koncového zařízení ve výši 50Kč/ měsíc bez DPH, který bude vyúčtován v první faktuře následujícího období.

 • Jak podat výpověď a jaká je výpovědní lhůta?

Výpověď musí být písemná, stačí mailem. Email zašlete na fakturace@rps.cz. Výpovědní lhůta je 30 dnů od prokazatelného doručení výpovědi druhé straně, přičemž den podání výpovědi se do tohoto počtu dnů nepočítá. Je nutné umožnit demontáž všech zařízení v majetku firmy (přijímací anténa, zapůjčený router apod.) do 30 dnů. 

 • Budu se stěhovat, můžu službu přestěhovat, nebo ji musím ukončit?

Pokud ve vašem novém bydlišti máme pokrytí, rádi vám službu přestěhujeme. Provedeme montáž přípojky na novém místě, demontáž staré přípojky provedeme až po vašem přestěhování. Lze využít slevu 50% na práci techniků pro stávající klienty. Stěhování nebo obhlídku na novém bydlišti domlouvejte buď písemně mailem na internet@rps.cz nebo telefonicky na 775 075 010. Pokud na novém místě není připojení možné, je třeba podat včas výpověd. 

 • Jaký je závazek služby?

Liší se dle místa připojení. Závazek je uveden na smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo na předávacím protokolu o montáži.

 • Chci přepsat smlouvu na někoho jiného, jak to udělám?

K přepisu smlouvy potřebujeme: příjmení a jméno klienta, na kterého je smlouva vedena, adresa trvalého bydliště, adresa připojení, telefon, mail, datum narození, vlastními slovy vyjádřený souhlas s přepisem přípojky, dále identifikační údaje nového klienta: příjmení, jméno, adresa trvalého bydliště, adresa připojení, telefon, mail, datum narození, požadovaný tarif. Pošlete požadavek písemně na adresu fakturace@rps.cz. Dále upozorňujeme, že přepis smlouvy je zpoplatněný dle aktuálního ceníku.

 • Nejde mi internet. Vypli jste mě?

Pokud máte dojem, že byste od nás mohli mít vypnutou službu z důvodu neuhrazení faktury, prosím zkontrolujte vaši mailovou schránku, kterou jste nám uvedli jako kontaktní pro případnou upomínku za služby, dále poslední fakturu a její úhradu. Další vodítko pro vás může být hlavní strana webového prohlížeče, kde se objeví hláška "Byli jste pozastaveni z důvodu neuhrazení služby".

Můžeme vám nějak poradit? Využijte naší linky +420 775 075 010 nebo kontaktní formulář.